dažnokas

dažnokas
dažnókas, -a adj. (1), -à (3) Rdm apydažnis: Dažnókas svečias, neretas Pn.
dažnókai adv., dažnokaĩ Rdm: Dažnókai čia užsuka jis Kt. Raštai eidavo dažnokai per jo rankas .

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • dažnokas — dažnókas, dažnóka bdv …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • dažnoka — dažnókas, dažnóka bdv …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apydažnis — apydažnis, ė adj. (1) dažnokas, gana dažnas: Jis pas mus apydažnis svečias Gs. apydažniai adv.: Vaikas apydažniai sunegaluoja Grž …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • padažnas — padãžnas, à adj. (4) dažnokas, apydažnis: Anas čia padãžnas svečias Alks. padažnaĩ adv.: Šlapumą pradėjo padažnaĩ varytie Ob …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • potankis — potankis, ė adj. (1) 1. apytankis: Potankės šukos Rm. 2. dažnokas. potankiai adv.: Potankiai liuob atvažiuos pašnekėtis J …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • tankokas — tankokas, a adj. (1) 1. NdŽ gana tankus. tankokai adv. NdŽ. 2. dažnokas: Tankokas ritmas rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • uldukas — uldùkas sm. (2) NdŽ; E zool. karvelių šeimos paukštis, panašus į pilkąjį naminį karvelį (Columba ocenas): Karvelis uldukas dažnokas didesniuose miškuose, kur daugiau senų medžių su uoksais MLTEII74. Ulduką galima laikyti miškiniu, kaip ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”